Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος νέων μέτρων από τους δανεισεές  της Ελλάδας, στην περίπτωση που υπάρχει παραβίαση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι τους η Αθήνα όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, αναφέρει το Bloomberg. ««Βόμβα» Bloomberg: Κίνδυνος κυρώσεων για την Ελλάδα αν μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα»