Μειωμένο κατά 436 εκατ. ευρώ είναι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2019, όπως αποτυπώνεται στα μηνιαία στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. «Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Μειωμένο κατά 436 εκατ. ευρώ το πρωτογενές αποτέλεσμα α’ τριμήνου»