Σενάριο που μπορεί να ακολουθεί την Ελλάδα ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος είναι το ενδεχόμενο μιας αίτησης για μια προληπτική πιστωτική γραμμή στήριξης περισσότερο για οικονομικούς λόγους καθώς σε πολιτικό επίπεδο είναι δεδομένη από τη σημερινή κυβέρνηση. «Η προληπτική γραμμή στήριξης επιστρέφει, η επάνοδος στις αγορές, φεύγει!»