Το Ποτάμι επιστρέφει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την επιχορήγηση που πήρε πριν από τις βουλευτικές εκλογές. «Το Ποτάμι δίνει στο ΕΚΠΑ την επιχορήγηση των βουλευτικών εκλογών»