Το 2015 οι νέοι της Ελλάδας, ηλικίας 16-24 ετών, δεν επισκέφθηκαν κανένα πολιτιστικό αξιοθέατο σε ποσοστό 78%, κάτι που κατατάσσει τη χώρα μας στην κορυφή της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας. Πρόκειται για ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας για τη σχέση των παιδιών και των νέων με τον πολιτισμό, η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού. «Αδιάφορα τα νιάτα για πολιτισμό: 8 στους 10 νέους δεν επισκέφθηκαν κανένα αξιοθέατο το 2015»