Τι 30, τι 40, τι… 51! Ο Ιάπωνας Καζιόσι Μιούρα (για τους φίλους απλώς Κάζου) αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. «Καζιόσι Μιούρα: Ο γηραιότερος εν ενεργεία παίκτης σε επαγγελματική ομάδα»