Με αφορμή τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από χθες, 15 Οκτωβρίου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο, όπου παραθέτει συμβουλές για την παραλαβή του καυσίμου, αλλά και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται τόσο κατά τις μετρήσεις στη δεξαμενή όσο και για τη συντήρηση του καυστήρα. “Πετρέλαιο θέρμανσης: Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την παραλαβή του”