Ο χωρισμός των γονιών, με ή χωρίς διαζύγιο, είναι πιθανότερο να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών τους ηλικίας επτά έως 14 ετών, ενώ το πρόβλημα είναι μικρότερο έως ανύπαρκτο για τα μικρότερα παιδιά, υποστηρίζει μια βρετανική έρευνα. «Έρευνα: Όταν οι γονείς χωρίζουν, τα παιδιά 7 έως 14 ετών έχουν τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα»