Τα παιδιά που περνούν πολύ χρόνο μπροστά από οθόνες κινδυνεύουν να εμφανίσουν προβλήματα όρασης, να γίνουν υπέρβαρα και να αποκτήσουν 12 τύπους καρκίνου! «Θανάσιμος κίνδυνος για τα παιδιά τα gadgets: Αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκινογεννέσεων»