Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». «Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Πήγασος ΑΕ από τον Σαββίδη»