Το περιεχόμενο των προγραμματικών δηλώσεων που ανέγνωσε ο πρωθυπουργός ήταν σύμφωνο με τα όσα υποστήριζε προεκλογικά. Η μεσαία τάξη πρέπει να ενισχυθεί, η οικονομία να αποκτήσει αναπτυξιακή κατεύθυνση και η ποιότητα ζωής των πολιτών να αναβαθμιστεί. «Ανάσες στην μεσαία τάξη, ώθηση στην Οικονομία»