Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία προσλαμβάνει και θρησκευτικό χαρακτήρα με την απόσχιση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Προγραμματίζεται για το Σάββατο (15.12) παρά τη θέληση της Μόσχας. «Δραματική η κατάσταση στην Ορθοδοξία σημειώνει η Deutsche Welle»