Τη δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους θεωρούν οι Έλληνες ως τον σημαντικότερο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, ενώ μακροπρόθεσμα θεωρούν ως μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομική ασφάλειά τους στα γηρατειά, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ σε 21 χώρες – μέλη του για τους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται οι πολίτες τους (Risks that matter). «ΟΟΣΑ: 7 στους 10 Έλληνες φοβούνται πως δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες τους»

21/03/18 • 08:09 πμ

Η κυβέρνηση των φόρων

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ΟΟΣΑ, τα φορολογικά βάρη στην Ελλάδα είναι από τα […]