«Πρωταθλήτρια» στην αύξηση των φόρων στα χρόνια της κρίσης αναδείχθηκε η Ελλάδα, σύμφωνα με την καταγραφή του ΟΟΣΑ για τα έτη 2010-2017. «Παγκόσμια πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ»