Με αθωωτική απόφαση για όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση αγοράς από ασφαλιστικά ταμεία δομημένου ομολόγου ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ και μη δομημένου ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ , που είχαν εκδοθεί το 2006, έπεσε η αυλαία για την δευτεροβάθμια δίκη της υπόθεσης. «Αθώοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δομημένου ομόλογου που είχαν αγοράσει τα ασφαλιστικά ταμεία»