Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων υπάρχουν επτά πεδία όπου η συνθήκη «χρέος αντί μεταρρυθμίσεων» δεν θα επιτρέπει περιθώρια χαλάρωσης ούτε μετά το 2020. «Περικοπές και μεταρρυθμίσεις έναντι συμφωνίας για την ρύθμιση του χρέους»