Μια ακόμη άδεια για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Αδειοδοτήθηκαν οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας»