Περισσότερα από 300 λεωφορεία της ΟΣΥ έχουν καταθέσει πινακίδες, ενώ πολλά εξ αυτών έχουν ακολουθήσει την συγκεκριμένη πρακτική εδώ και μια τετραετία! «Αποκλειστικό: Χωρίς πινακίδες 321 λεωφορεία για να μην πληρώνουν ασφάλιση και τέλη»