Το NBA είναι το πιο ισχυρό εμπορικό σήμα στον κόσμο του αθλητισμού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κατάταξης των αθλητικών εμπορικών σημάτων, που καταρτίζεται με βάση την «POWA Index», έναν δείκτη που εξετάζει δεδομένα, την σχέση με τα ΜΜΕ, ψηφιακές πλατφόρμες και τις αλληλεπιδράσεις με τους φιλάθλους, προκειμένου να προσδιοριστεί το πιο ισχυρό σήμα, επιτρέποντας στις εταιρείες να εφαρμόσουν τις στρατηγικές χορηγίας τους. «Το σήμα του ΝΒΑ είναι το πιο ισχυρό στον αθλητικό κόσμο»