Ο Νίκος Φίλης ερωτώμενος για τον χρόνο των εκλογών άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να γίνουν τον Μάιο του 2019.  «Ο χρησμός Φίλη για τις εκλογές: Θα γίνουν στην ώρα τους αλλά μπορεί και όχι»