Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου προχώρησε στη διαπίστωση πως το νερό στην Ελλάδα «δυστυχώς είναι απαράδεκτα φθηνό». Αυτή η τοποθέτηση στην υποεπιτροπή της Βουλής προκάλεσε αντιδράσεις με αποτέλεσμα ο κ. Παπαδημητρίου να διευκρινίσει πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ αλλά και αύξησης των τιμολογίων, εμμένοντας ωστόσο στην αρχική του τοποθέτηση λέγοντας πως λόγω της σπατάλης, η τιμολόγηση θα έπρεπε να λειτουργεί ως φόβητρο.

“«Μύλος» με τη δήλωση του Μπάμπη Παπαδημητρίου για την τιμή του νερού”