Μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων, αυξομειώσεις σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα και αύξηση των πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα αναμένονται το 2020, λόγω ορισμένων πολύ σημαντικών φορολογικών μέτρων που θα εφαρμοστούν το επόμενο έτος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. “Τι αλλάζει στους φόρους για μισθούς, συντάξεις και ακίνητα [πίνακας]”