Η πολιτικοοικονομική κρίση στην Ιταλία, η αβεβαιότητα στις αναδυόμενες αγορές και το μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια για τις ελληνικές τράπεζες οδήγησαν χθες σε άλλη μια «μαύρη» ημέρα για μετοχές και ομόλογα. «Χρηματιστήριο: Νέα «μαύρη» μέρα για μετοχές και ομόλογα»