Απολύτως αναγκαία κρίνει την καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. «Συναγερμός από τον ΕΒΕΘ: Καταχωρήστε άμεσα σήματα με το όνομα «Μακεδονία»»