Εννιά από τις 27 αυθαιρεσίες που εντόπισε στο ρέμα Σούρες στη Μάνδρα η Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης και επικοινωνεί η κυβέρνηση ως τις πρώτες… κατεδαφίσεις είχαν υπαχθεί στους νόμους 4178/13, αλλά και στον 4495/17, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι έλεγχοι για το τι αυθαιρεσίες δηλώνονται, ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. «Νόμιμα…9 από τα 27 αυθαίρετα στη Μάνδρα που στοχοποίησε η κυβέρνηση!”