Ένα κρανίο που εικάζεται ότι ανήκει σε παιδί μάρτυρα κατά τη Σφαγή της Χίου από τους Οθωμανούς το 1822 έκλεψαν ιερείς μεταφέροντας το στην Άνδρο. «Απίστευτο: Ιερείς έκλεψαν από τη Χίο κρανίο παιδιού από την εποχή της σφαγής του 1822»