Μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017. Φοροδιαφυγή και παράνομη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω χρήσης εικονικών τιμολογίων, ποικίλες μεθόδους διάπραξης λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων, διαφθορά και απάτη εις βάρος δημόσιων φορέων, διακίνηση και εμπορία εκατοντάδων χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων, καθώς και αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, φόρων εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών μεγάλου ύψους μέσω παράνομης διακίνησης κινεζικών προϊόντων στη χώρα μας περιλαμβάνει το πλούσιο «μενού» των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους της υπηρεσίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, όπως καταγράφονται στην έκθεση πεπραγμένων που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Έκθεση σοκ από το ΣΔΟΕ: Λαθρεμπόριο και απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις»