Ο λαϊκισμός είναι της … μόδας! Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων -εκείνων δηλαδή που λίγο παλαιότερα θεωρούνταν περιθωριακά, ακραία εναντίον κάθε αντίληψης περί δημοκρατίας. Τώρα, όμως, αυτό αλλάζει. «Ο λαϊκισμός κατακτά την Ευρώπη: Η άνοδος περιθωριακών κομμάτων Αριστεράς και Δεξιάς»