Το gay pride οργανώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη παρά την απαγόρευση των αρχών για τέταρτη συνεχή χρονιά. «Πραγματοποιήθηκε το gay pride στην Κωνσταντινούπολη παρά την απαγόρευση των αρχών»