Όταν πριν από μερικές εβδομάδες ο Χάρης Ρώμας είχε αποκαλύψει ότι η Ελένη Ράντου δεν ήθελε τον Βασίλη Κούκουρα στο Κων/νου & Ελένης, πολλοί προέβησαν σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Η ίδια εξήγησε σε συνέντευξή της τον λόγο που είχε τοποθετηθεί αρνητικά με αυτή την επιλογή του Χάρη και της Χατζησοφιά. «Η Ράντου εξηγεί γιατί δεν ήθελε τον Κούκουρα στο Κων/νου & Ελένης [βίντεο]»