Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο στην Ελλάδα, δηλαδή η υστέρηση στις εξαγωγές από τις εισαγωγές στη χώρα, αποτελεί σχεδόν μία παγιωμένη κατάσταση τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Μία απλή επίσκεψη στην ηλεκτρονική σελίδα του οργανισμού Dianeosis θα σας παρουσιάσει τα ακριβή στοιχεία. «Εξωστρεφής και κερδισμένη»