Είναι προφανές ότι η πρώτη σκέψη όλων μας σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά στη Φωκίδα, σχετίζεται με το Μαντείο των Δελφών και τον αρχαιολογικό χώρο πέριξ αυτού. Το γεγονός ότι αποτελεί τον δεύτερο διασημότερο αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, προσδίδει ιδιαίτερη πολιτιστική υπεραξία στη Φωκίδα μας εξολοκλήρου. «Η Φωκίδα του πολιτισμού»