Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο συναντήθηκαν σήμερα, στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, τα στελέχη του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου ώστε να λάβουν την ευλογία του σεβαστού ποιμενάρχη του Τόπου, για το νέο ξεκίνημα που σηματοδοτείται με τα εγκαίνια των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στο κτίριο Αθηνά. «Τα ΚΤΕΛ της Κρήτης… ευλογήθηκαν για το νέο ξεκίνημα»