Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επέστρεψε στην γενέτειρά του για να ταφεί, όπως εκείνος επιθυμούσε, στα αγαπημένα του χώματα. «Η τελευταία… βόλτα του Μητσοτάκη με τον άνθρωπο-σκιά του, Μανούσο Γρυλλάκη [εικόνα]»