Παρά τη μαζική συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς, ο αριθμός των «Κίτρινων Γιλέκων» που διαδήλωσαν το Σάββατο στη Γαλλία, στην 25η συνεχόμενη εβδομάδα δράσης τους, ήταν κατά πολύ χαμηλότερος από όλες τις προηγούμενες φορές. «Μικρότερη η συμμετοχή στις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» στην Γαλλία»