Περισσότερες από 30 περιοχές – στόχους για έρευνες υδρογονανθράκων έχουν εντοπιστεί στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης από τις μέχρι στιγμής έρευνες σε «οικόπεδα» που έχουν παραχωρηθεί ή είναι υπό παραχώρηση. «Αυτές είναι οι τριάντα περιοχές-στόχοι για υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο και Κρήτη [χάρτες]»