Σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στους φόρους ακίνητης περιουσίας και ειδικά στους επαναλαμβανόμενους φόρους κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.  «Μελέτη ΙΟΒΕ: Τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στους φόρους ακινήτων»