Σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. «Οχι και από τους Ιερείς στη Συμφωνία των Πρεσπών – Τι αποφάσισε ο ΙΣΚΕ»