Η καθυστέρηση (με τάση αναστροφής) στις μεταρρυθμίσεις σε αγορά εργασίας, Δημόσιο, τράπεζες και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που προκύπτουν ήδη από τον εκλογικό κύκλο έχουν ανησυχήσει τους εταίρους και δανειστές λίγες μέρες πριν από τη δεύτερη αξιολόγηση της Ελλάδας. «Οι θεσμοί έρχονται να πιέσουν για μεταρρυθμίσεις και ενισχύσεις»