Τέλος στη χειμερινή ώρα αποφάσισε να βάλει το Μαρόκο, λίγες ώρες προτού γίνει η προκαθορισμένη αλλαγή των δεικτών. Εμείς πάντως προς το παρόν θα πάμε μία ώρα πίσω…
«Γιατί το Μαρόκο αρνείται να αλλάξει τη θερινή ώρα – Το βράδυ εμείς γυρίζουμε τους δείκτες»