Προκαταβολή του 80% του εφάπαξ για τους περίπου 25.000 συνταξιούχους που είναι σε λίστα αναμονής από τα μέσα του 2016 και μετά προβλέπει διάταξη του υπουργείου Εργασίας. «Αποκλειστικό: Πληρώνουν προκαταβολή του 80% για 25.000 εφάπαξ»