Η δανειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM ) σε χώρες που έχουν ανάγκη ευρώ, θα πρέπει να συνδεθεί με αυστηρότερα κριτήρια στο μέλλον απ’ ό τι στο παρελθόν.

«FAZ: Τα «γεράκια» του ευρώ ζητούν σκληρά μέτρα για όσους δανείζονται από τον ESM»