Χωρίς αποφάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των «28» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Σε ναυάγιο εξελίχθηκε το ευρωπαϊκό συμβούλιο για το μεταναστευτικό – Καμία απόφαση από τους «28»»