Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει με ψήφισμά του από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να απαγορεύσουν τη δράση νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων, επισημαίνει την αθέμιτη σύμπραξη, σε κάποιες περιπτώσεις, πολιτικών και αστυνομίας με τέτοιες ομάδες και ζητάει μέτρα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και στο ίντερνετ. «Μέτρα κατά των νεοφασιστικών ομάδων ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»