Δυσοίωνο προμηνύεται το μέλλον των Ελλήνων πολιτών, στο πλαίσιο ειδικής μελέτης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία σε επίπεδο ευημερίας στο σύνολο των 35 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, με βάση 34 δείκτες που μετρούν τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα σε οικονομικά, κοινωνία, ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον. «Τελευταία η Ελλάδα στην ευημερία από τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ»