Τρία τέταρτα πριν ξεκινήσει η γενική εφημερία του Ευαγγελισμού μια ουρά από δεκάδες άτομα σχηματίζεται έξω από την πόρτα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). «Αυτοψία στον Ευαγγελισμό: «Πονάω, ήρθα, αλλά περιμένουν 100 άτομα»!»