Με απλουστευμένες διαδικασίες, υποχρεωτική συνέντευξη και έμφαση στην προϋπηρεσία – ένα πάγιο αίτημα των γιατρών- αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών ΕΣΥ (Εθνικού Συστήματος Υγείας), όπως ορίζεται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έδωσε προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Υγείας. «Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ»