Φτάνοντας περίπου στα μισά του 2018 και συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα προτάσεις μας από το έτος που πέρασε καταλήξαμε στην παρουσίαση της δεύτερης σειράς των 16 εστιατορίων, που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. ««Exodos time» από τον Ελεύθερο Τύπο: Τα 16 εστιατόρια που ξεχώρισαν το έτος που πέρασε»