Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργοσήμου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). «Ένταξη νέας κατηγορίας ασφαλισμένων στη διαδικασία του εργοσήμου στον ΕΦΚΑ»