Δεδομένη θεωρεί την εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων το 2019 και της μείωσης του αφορολόγητου το 2020 το ΔΝΤ στην έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. «ΔΝΤ: Κανονικά οι μειώσεις σε συντάξεις και αφορολόγητο στην Ελλάδα»