Με 72 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Μουσείο της Ακρόπολης προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες του που αυξάνονται λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου. «Εργασία: 72 προσλήψεις για οκτώ μήνες στο μουσείο της Ακρόπολης»