Το δρόμο για την επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA και SMP), αναμένεται να ανοίξει το Eurogroup της Τετάρτης. “Επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα εγκρίνεται από το Eurogroup”